Меморандум про перспективи міжконфесійної співпраці

М Е М О Р А Н Д У М
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ СПІВПРАЦІ

pidpysanty memorandumu

Всеукраїнська Рада Релігійних Об’єднань (ВРРО) за підтримки та сприяння Міністерства культури, молоді та спорту України, за участю Відділення релігієзнавства ІФ НАН України у 2020 році ініціювала проведення низки заходів до Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії.

Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генеральної Асамблеї ООН - A/65/PV.34 про Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. ООН закликала всі держави підтримувати протягом цього тижня поширення ідей міжконфесійної гармонії та доброї волі в церквах, мечетях, синагогах, храмах та інших молитовних будинках в усьому світі на засадах любові до Всевишнього і любові до ближнього .

Пропозиція про доцільність визначення окремого проміжку часу задля необхідності актуалізації процесів міжконфесійної гармонізації, надійшла від Короля Йорданії Абдулли II та головного радника Короля з питань релігії та культури Принца Газі бин Мухаммада і була одноголосно підтримана Генеральною Асамблеєю ООН на 34-му засіданні 20 жовтня 2010р.

Головною подією Тижня 2020 року у світі, стало створення «Міждержавного альянсу релігійних свобод», що є потужним поштовхом розвитку «Гуманітарного блоку» на міжнародному рівні у здійсненні гуманітарної політики та захисту прав і свобод віруючих.

Долучитись до цього договору для України вкрай важливо саме задля подолання існуючих розбіжностей, проблем та непорозумінь в нашій країні, а також конструктивної взаємодії з іншими державами.

Громадські й релігійні організації, об’єднання та центри вже десятиріччя кожного року в перший тиждень лютого проводять різноманітні заходи, щоб створити міцніший фундамент для більш гармонійних, доброзичливих й відкритих відносин у прагненні миру, віротерпимості та взаємоповаги у суспільстві.

В Україні здавна поряд мешкають представники багатьох релігій і конфесій: православні, католики, греко-католики, мусульмани, буддисти, юдеї, протестанти та інші спільноти віруючих.

На сьогодні в нашій державі зареєстровано майже 38 000 релігійних організацій понад ста різних релігійних течій. Тому важливим для суспільства є налагодження діалогу культур та релігій, втілення спільних соціальних проектів, виважена державна політика у підтримці просвітницької, науково-дослідницької діяльності, розробці та впровадженні освітніх програм з метою отримання якісної наукової інформації щодо основ віровчень та спростування негативних упереджених стереотипів, що існують у масовій свідомості.

Все це є пріоритетними завданнями у процесі виховання суспільства в атмосфері плідної співпраці, взаємоповаги до світоглядних відмінностей один одного та можливостях укріплення єдності загальнолюдських цінностей.

Всеукраїнська Рада Релігійних Об’єднань (ВРРО) та інші міжконфесійні, правозахисні та наукові інституції, до складу яких входять духовні лідери, вчені-релігієзнавці, богослови, викладачі навчальних закладів України, журналісти, громадські діячі, постійно опікуються захистом прав та свобод віруючих, пропагують толерантність та взаємоповагу у міжконфесійних, державно-церковних та релігійно-суспільних відносинах.

Тому у лютому 2020 року після консультацій між об’єднаннями-учасниками ВРРО, представниками державних органів та науковцями, вирішено підписати Меморандум про перспективи міжконфесійної співпраці.

ВВАЖАЄМО НЕОБХІДНИМ ТА АКТУАЛЬНИМ:

1. Впровадження активної роз’яснювальної діяльністі, видрук науково-практичних матеріалів для неупередженого і об’єктивного наукового інформування суспільства про стан та перспективи розвитку міжрелігійних та міжконфесійних відносин, основи віровчень, представлених в Україні релігій;

2. Проведення щорічної релігієзнавчої науково-практичної конференції «Гармонізація міжконфесійних та міжрелігійних відносин: стратегія та перспективи» з метою актуалізувати предметну розмову щодо ефективної стратегії, реальних перспектив та дієвих методів налагодження міжконфесійного та міжрелігійного порозуміння, що безумовно веде до гармонізації суспільних відносин у сучасній Україні;

3. Моніторинг державної політики у налагодженні міжконфесійного порозуміння у поліконфесійній Україні та конкретних дій держслужбовців, які порушують норми Конституції та Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

4. Формулювання стратегій порозуміння та подальшого розвитку практичних, дієвих і успішних програм міжрелігійного спілкування, використання досвіду капеланів;

5. Співпраця у допомозі невиліковно хворим та суспільноупослідженим, спираючись на Любов та Милосердя, що пропагуються різними віровченнями як ціннісні параметри релігійного життя;

6. Створення позитивного спільного образу майбутнього різними представниками етнокультурних та релігійних спільнот у складі народу України;

7. Налагодження взаємодії з державними інституціями для пошуку ефективних методологій налагодження міжконфесійного порозуміння та стабілізації суспільного життя в Україні у галузях культури та освіти;

8. Виховання та освіта дітей на засадах духовних цінностей;

9. Досягнення належних умов для гармонізації міжконфесійних та міжрелігійних відносин та формулювання стратегії і створення перспектив порозуміння в сучасній Україні, а саме – постійно діючих сприятливих діалогових майданчиків;

10. Дотримання етики міжрелігійного та міжконфесійного спілкування на всіх рівнях – засудження та категорична відмова від мови ненависті (hate speech), використання понять, які набули негативний зміст – «сектанство», «відступництво», «раскольники», «екстремізм», «ісламізм» тощо як деструктивних для налагодження взаємодії релігійних громад в українському суспільстві;

11 Засудження будь-яких проявів нетолерантності, упередженості, неправдивого інформування суспільства, що має наслідками виникнення конфліктів, особливо під релігійними гаслами, як злочин, що суперечить правовим засадам Конституції України;

12. Члени ВРРО, що належать до різних віросповідань та релігійних організацій, закликають до діалогу на загальних принципах компліментарності та прагнення співпраці із усіма зацікавленими особами у вирішенні актуальних проблем та питань міжрелігійних відносин в Україні і світі.

Підписи:

Головуючий у Всеукраїнській Раді Релігійних Об’єднань, Головний Рабин України та Києва Громад Прогресивного Іудаїзму Олександр Духовний;

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саід Ісмагілов;

Секретар Релігійної організації “Національні Духовні Збори Бахаї України” Алла Баранова;

Апостольська Православна Церква в Україні, митрополит Київський, Владика Віктор (Веряскін);

Голова “Об’єднання синів і дочок України “Рідної Української Національної Віри” Михайло Марченко;

Голова громади, Всеукраїнський Буддійський Центр «Махасанґха Ніппондзан Мьоходзі» Триліс Сергій;

Ректор Київської духовної Академії центру громад свідомості Крішни Олександр Пліс;

Завідувачка відділом філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, віце-президент Української Асоціації Релігієзнавців, д.філос.н., проф. Людмила Филипович;

Провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, віце-президент Української Асоціації Релігієзнавців, д.філос.н., проф. Олександр Саган;

Вчений-релігієзнавець, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України,керівника Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, к.і.н. Ігор Козловський;

Начальник відділу у справах релігій та національностей управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Марія Бардин

Радник Міністра культури молоді і спорту України Денис Коляда

 

Київ, 13.02.2020