Всеукраїнська Рада релігійних об´єднань як складова громадянського суспільства України

Ідея створення релігійної Ради, яка б об´єднала активні у суспільному просторі України релігійні об´єднання, зародилася ще декілька років тому, коли стало остаточно зрозумілим, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних об´єднань (ВРЦіРО) не має жодного наміру до свого розширення. Будь-які спроби інших релігійних об´єднань стати членом ВРЦіРО, в силу об´єктивних чи суб´єктивних причин були приречені на невдачу. Тому у вересні-грудні 2016 року в Інституті філософії НАН України відбулося кілька робочих зустрічей уповноважених представників різноманітних релігійних об´єднань та представників Української асоціації релігієзнавців з метою обговорення необхідності та концепції створення нової Ради. 

26 січня 2017 року в приміщенні УНІАН відбулися Установчі збори Всеукраїнської Ради релігійних об´єднань. Фундаторами Ради виступили: Апостольська православна Церква в Україні, Духовне управління мусульман України «Умма», Духовні збори віри Бахаї, Об’єднання прогресивного іудаїзму України, Об’єднання синів та дочок рідної національної української віри (ОСІДУ РУНВіри), Центр громад Свідомості Крішни в Україні, Українська асоціація релігієзнавців. Фундатори Ради свідомі того, що Українська асоціація релігієзнавців не є релігійним об´єднанням. Проте цей виняток потрібний Раді як своєрідна релігійно-нейтральна об´єднавча платформа, якою свого часу для ВРЦіРО виступив Держкомрелігій України.

На Установчих зборах згадані релігійні об´єднання та Українська асоціація релігієзнавців були представлені їх керівниками або повноважними представниками. Зокрема від Апостольської православної Церкви в Україні Положення про ВРРО підписав митрополит Стефан (Негребецький); від Духовного управління мусульман України «УММА» – муфтій Саід Ісмагілов; від Національних Духовних Зборів Бахаї України – Секретар Духовних Зборів Алла Баранова; від Об’єднання прогресивного іудаїзму України – Головний Рабин України та Києва, Рабин Олександр Духовний; від ОСІДУ РУНВіри – заступник голови Михайло Марченко; від Центру громад свідомості Крішни в Україні – Голова Виконавчого Комітету Центру Ач'юта Прія дас (Чумаченко Артем); від Української Асоціації релігієзнавців – віце-президент УАР Олександр Саган.

Формат нової Ради передбачає більш широке залучення всіх зареєстрованих в Україні релігійних організацій до участі у суспільному і громадському житті країни, а також до процесів змін українського законодавства у сфері свободи совісті, організації міжнародної співпраці релігійних організацій. ВРРО також покликана усунути нинішній перекіс у розвитку державно-церковних відносин, коли формат роботи більшості державних міністерств і відомств із релігійними організаціями зводиться лише до співпраці із членами ВРЦіРО. Це ж можна сказати і про зустрічі очільників і провідних політиків держави із лідерами Церков і релігійних організацій, участі релігійних організацій у державних заходах тощо. Фактично йдеться про порушення чинного українського законодавства, що застерігає чиновників від спроб надавати преференції окремим Церквам чи релігійним напрямам. 

Такий стан справ призводить до того, що поза увагою держави залишається позиція тих релігійних організацій, які не входять у ВРЦіРО, попри те, що часто йдеться про принципові питання, які впливають на діяльність всіх релігійних організацій. Проте ініціатори створення ВРРО не розглядають її як альтернативу до ВРЦіРО і запрошують усіх членів ВРЦіРО та інших подібних Рад, створених релігійними організаціями, до участі у діяльності ВРРО.

Робота ВРРО планується на постійній основі за принципом ротації головуючих.

Фундатори ВРРО виходять із того, що громадянське суспільство – це активність всіх складових суспільства, а передусім її свідомих громадян. Україна продовжує розвиватися. Будь-яке право – не лише передбачене нормами права, а навіть гарантоване ними – залишається декларативним, якщо воно не знайшло свого практичного виявлення. Відтак релігійні об´єднання, які виявили добру волю об´єднатися у ВРРО, цим своїм кроком намагаються й надалі утверджувати в Україні модель толерантності та партнерства не лише у державно-церковних, але й у міжцерковних та міжконфесійних відносинах.

На думку членів ВРРО, потенціал багатьох релігійних об´єднань, які є в Україні, не розкрито, або використовується не надто ефективно. А між тим ці організації мають значний потенціал для розбудови України, передусім у соціальній та благодійній сферах,  формуванні зв’язків на міжнародному рівні (вони мають у світі мільйони вірних та прихильників). А тому всі релігійні об´єднання, які виявляють бажання до активної своєї суспільної позиції, повинні бути залучені до обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовки взаємоузгоджених пропозицій із вдосконалення чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій, а також до заходів, які проводяться держорганами за участю представників релігійних об’єднань.

Відтак метою ВРРО є: об'єднання зусиль релігійних організацій із духовного відродження України, зміцнення гуманістичних засад українського суспільства; координація міжконфесійного діалогу як в Україні, так і поза її межами; участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів із питань взаємодії між державою та релігійними організаціями; здійснення заходів добродійного характеру; захист релігійних свобод в Україні із залученням потенціалу міжнародних міжрелігійних рухів. 

Проф. О.Саган